Mindful Training

“Autogene Training – Mindful Training”

de kunst van het bewust gewaar worden

Autogene Training ( A.T.) is een westerse ontspanningsmethode. De grondlegger is de duitse neuroloog en psychiater Prof.Dr. J.H. Schultz (1884-1970). De methode is sinds 1920 binnen Europa en Amerika één van de meest verbreide en wetenschappelijk-onderzochte ontspanningstechnieken geworden. Deze is daarbij medisch verantwoord en zeer doeltreffend gebleken. Dr. H. Mensen, verbonden aan een kliniek voor hart- en vaatziekten in Duitsland, en schrijver van vele boeken en artikelen over stress en Autogene Training stelt, dat Autogene Training een van de meest succesvolle ontspanningsmethodes van deze tijd is. Ook C.G. Jung, één van de grondleggers van de huidige psychologie, onderkende het belang van Autogene Training en noemde het:
“De yoga van het westen”

Hoe werkt het?

Autogene Training kent drie oefenhoudingen, maar meestal oefent men in “de koetsiershouding” op een gewone stoel. Zo zittend herhaalt men in zichzelf bepaalde formules. Deze richten de aandacht en verhogen de concentratie op het lichaam. De spieren ontspannen zich en er ontstaat een betere doorbloeding van het lichaam, die gunstig inwerkt op allerlei organen.

Men leert zo de zwaarte en warmte van een ontspannen lichaam opwekken en ervaren.

Met onze normale wil kunnen wij het zenuwstelsel en de lichaamsfuncties nauwelijks beïnvloeden maar door deze passieve concentratie op het lichaam m.b.v. formules, ontstaat er een omschakeling binnen het vegetatieve zenuwstelsel, en lichaamsfuncties zoals hartslag, ademhaling, bloedsomloop (bloeddruk!) en spijsvertering, ondervinden zodoende de weldadige werking van een diepe rust. Dit gebeurt dus zonder hulp van buitenaf (autogeen).

Het hele lichaam komt tijdens het oefenen in een vegetatieve rust- en hersteltoestand, die ook op de geest van grote invloed is. Zo kunnen spanning en angst en hun lichamelijke reacties, afgebroken worden. Diepe lichamelijke ontspanning, herstel van vegetatieve functies en een innerlijke rust en kalmte ontstaan.

Autogene Training is gericht op:

  • verhogen van stressbestendigheid
  • verbetering van concentratie- en prestatievermogen
  • versterken van de gezondheid
  • herstel bij psychosomatische klachten
  • omgaan met chronische pijn
  • bewustwording van lichamelijke en geestelijke grenzen c.q. mogelijkheden
  • ondersteuning van therapeutische genezingsprocessen
    en ontwenningsverschijnselen

Bij psychische klachten kan Autogene Training oudere trauma’s helpen “ontkrampen”. De oefenmomenten van rust en stilte ondersteunen vaak (al dan niet therapeutische) groei- en levensprocessen. Autogene Training kan ook door de inwerking op de persoon als eenheid van lichaam en geest een meerwaarde krijgen, waardoor men kan rijpen naar meer innerlijke harmonie en levenswijsheid.

Cursusindeling:

De cursus bestaat gewoonlijk uit 12 wekelijkse lessen van 60/90 minuten, afhankelijk van de groepsgrootte. De lessen hebben een systematische opbouw, waardoor Autogene Training stapsgewijs wordt aangeleerd. Thuis oefent men 2 à 3 keer per dag  5-10 minuten. Zo wordt het lichaam, vaak na enkele weken al, geconditioneerd tot ontspanning.

De cursus wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven. Het aanleren in een groep heeft veel voordelen. Men stimuleert elkaar en leert van elkaars ervaringen. Er vindt ook (h)erkenning plaats  van de stressfactoren en klachten.

Zo motiveren de cursisten elkaar wekelijks en wordt de zelfdiscipline (conditionering!) van het dagelijks oefenen versterkt.

Na ongeveer 3 maanden (soms eerder) kan men Autogene Training zelfstandig beoefenen. De cursist kan dan, vaak binnen enkele minuten, op ieder gewenst moment, voor zichzelf rust en ontspanning creëren.

Tot slot

Autogene Training kan bij grote onrust of voortdurende depressiviteit onvoldoende blijken te zijn of misschien zelfs af te raden. Ook pijn en klachten kunnen signalen zijn die om medische behandeling vragen; in dat geval is het goed om  het eerst even met de huisarts te overleggen.